Info voor mentoren

INFO VOOR MENTOREN


 VRAGEN


Een mentor biedt een leerling een steuntje in de rug bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een mentor leeft mee en geeft het kind tips en goede raad.

Een volledig overzicht van wat er bij het mentoraat komt kijken, inclusief voorbeelden, is te lezen in het boekje voor mentoren. 

 

Wat houdt het in?

Het gaat vooral om steun bij het leren omgaan met alle veranderingen in de brugklas. Hoe plan je je huiswerk en hoe kun je jezelf overhoren? Maar ook aandacht voor het belang van vragen stellen op school, het oplossen van problemen en de waarde van goed bestede vrije tijd. Kortom, de mentor loodst een leerling en indirect de ouders door de enorme veranderingen heen. Deze individuele begeleiding en positieve aandacht van de mentor  heeft een gunstige invloed op de motivatie van de leerling en het zelfvertrouwen. Als mentor kan je  goede schoolresultaten bevorderen en  ook de betrokkenheid van ouders bij school vergroten.

Huisbezoek

De mentor bezoekt de leerling thuis. Door  het wekelijks bezoek wordt 'school' een vast thema binnen het gezin. De mentor overlegt met toestemming van de ouders met docenten over de prestaties en het gedrag van de leerling. Zo nodig kan de mentor ouders extra ondersteunen door mee te gaan naar een gesprek of ouderavond. Mentoren kunnen rekenen op goede begeleiding vanuit de School’s cool vestiging.

Kijk wat de mogelijkheden zijn in jouw woonplaats en meld je aan.

Vooroordelen over het mentorschap:

Ik ben te jong om mentor te worden.

>> De jongste mentor tot nu toe begon op 17-jarige leeftijd. De oudste trouwens op zijn 80-ste.

Ik heb geen onderwijservaring

>> Geen bezwaar!

Ik heb geen kinderen en dus ook geen ervaring met ze.

>> Put uit uw eigen jeugd

Ik heb een volledige baan.

>> Het huisbezoek kan ook in de vroege avonduren plaatsvinden.

Ik ben alles van school vergeten

>> Gelukkig maar, want alles is veranderd.