Info voor leerkrachten

INFO VOOR BASISONDERWIJS


EEN THUISMENTOR


Voor leerlingen kan het een grote stap zijn om van het basisonderwijs naar de brugklas te gaan. Wanneer u leerkracht of intern begeleider bent in het basisonderwijs bent u waarschijnlijk degene die het beste zicht heeft op de prestaties van een leerling.

U bent ook degene die verwacht dat  een leerling tegen moeilijkheden aanloopt in het voortgezet onderwijs. Een vrijwillige mentor van School’s cool komt bij de leerling thuis en biedt steun bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Deze steunt richt zich vooral op het leren omgaan met veranderingen en het ontwikkelen van leervaardigheden en motivatie voor goed presteren in een passende opleiding.

Wat doet een mentor

De mentor helpt de leerling bij het leren plannen van het huiswerk en leert hem of haar hoe je jezelf kunt overhoren. Verder is er aandacht voor het belang van vragen stellen op school, het oplossen van problemen en het indelen van de vrije tijd.

Hoe werkt het

Wanneer u het idee heeft dat een leerling extra steun kan gebruiken, kunt u dit bespreken met de leerling, de ouder(s) of verzorger(s). Als iedereen instemt,  kunt u de leerling voordragen bij een School’s cool vestiging.

Wilt u een thuismentor voor uw leerling?

Kijk of er een School's cool vestiging in de buurt is en informeer naar de mogelijkheden.

➡ Vestigingen