Ouders

INFO VOOR OUDERS


 HERKENT U DIT?


 EEN THUISMENTOR


Als uw kind naar de brugklas gaat, roept dat vragen op. Kan uw kind de lessen begrijpen? Hoe houdt u zicht op uw kind? Wie helpt met huiswerk? Als u of de leerkracht zich zorgen maakt, kan een thuismentor een grote geruststelling zijn.

Een thuismentor

Een thuismentor is een vrijwilliger die uw kind helpt om een goede start te maken in de brugklas. Deze man of vrouw wordt zorgvuldig door School's cool geselecteerd en begeleid. Uw kind krijgt tips en adviezen en oefent met zelfstandig leren. De thuismentor komt wekelijks voor uw kind bij u thuis.

Contact met School

U houdt de volledige verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaan van uw kind. Als u wilt kan de thuismentor u steunen in het contact met school. Daarnaast vraagt School's cool uw toestemming om de thuismentor zelfstandig met school te laten overleggen. Dit is nodig om de juiste begeleiding te kunnen bieden.

 Resultaten
90% van de leerlingen die een School's cool thuismentor hebben, gaat over naar de tweede klas op hetzelfde niveau of hoger. Daar doen we het voor! Maar het belangrijkste is uiteraard dat uw kind goed in zijn of haar vel zit.

Mijn kind heeft moeite met het begrijpen van taal.

>> Heeft uw kind moeite met het lezen, schrijven of begrijpen van de taal. Hier kan een thuismentor mee helpen.

Mijn kind is snel afgeleid.

>> Is uw kind een dromer of heeft uw kind last van concentratie- problemen? Dan kan een thuismentor hulp bieden.

Mijn kind houdt zich niet aan afspraken

>> Goed leren plannen kan zorgen voor overzicht en structuur. Een thuismentor kan ondersteuning bieden.

Mijn kind haalt veel onvoldoendes

>> Extra hulp nodig bij efficiënt leren? Een thuismentor kan hierbij helpen.

WIlt u een thuismentor voor uw kind?

Kijk of er een School’s cool-vestiging in de buurt is en informeer wat de mogelijkheden zijn.

 ➡ Vestigingen