Over ons

OVER ONS


MISSIE


DOELSTELLINGEN


Stichting School's cool Nederland is het samenwerkingsverband van School's cool-vestigingen in Nederland.  Zij ontmoeten elkaar minimaal tweejaarlijks in het landelijk platform, waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld. De vestigingen zijn zelfstandig ten opzichte van elkaar.  Vanaf 14 december 2015 is in Friesland School's cool actief (lees hier het persbericht!) en vanaf 4 oktober 2016 School's cool regio Zoetermeer. 11 mei 2017 is Torion gestart met School’s cool Haren. 

Dankzij een donatie van de Rabobank Foundation kan School's cool Nederland de komende jaren uitbreiden met vestigingen en de professionaliseringsslag maken die daarvoor nodig is.  

De stichting wil School’s cool verspreiden door het land zodat meer leerlingen kunnen profiteren van de goede resultaten die School's cool boekt.  We komen dan ook graag in contact met geïnteresseerde organisaties om naar de lokale of  de regionale mogelijkheden te zoeken. Om de School’s cool formule te kunnen uitvoeren sluit  een organisatie een samenwerkingsovereenkomst af met Stichting School's cool Nederland.

 

School's cool wil zoveel mogelijk kinderen in een kwetsbare situatie de overstap van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs succesvol laten maken door middel van de inzet van thuismentoring door vrijwilligers: 
Help de brugklassers de brug over!

WAT DOET SCHOOL's COOL?
School's cool koppelt vrijwillige thuismentoren aan leerlingen die extra steun nodig hebben bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. De thuismentoren gaan wekelijks bij de leerlingen  thuis  op bezoek en bieden individuele begeleiding.

Met deze individuele begeleiding helpt School’s cool leerlingen om binnen hun eigen omstandigheden  vaardigheden en motivatie te ontwikkelen voor goed presteren in een passende onderwijsvorm.

School's cool Nederland heeft de volgende doelstellingen:  

  1. Groei van het aantal vestigingen met 10 School’s cool in Nederland op een termijn van drie jaar
  2. Verdere professionalisering en verbetering van de School’s cool organisatie en het begeleidingsconcept
  3. Kwaliteitsverhoging en kwaliteitsborging van School’s cool op alle niveaus
  4. Zorgen voor een stabiele en duurzame financiële basis voor bestaande en nieuwe vestigingen door middel van het aanboren van structurele financiële bronnen