Geschiedenis

Geschiedenis


De formule School’s cool is in 1997 in Amsterdam ontstaan. Vanaf die tijd zijn 15 School’s cool vestigingen opgericht verspreid door het land. Sinds 23 maart 2012 bundelen de verschillende School’s cool vestigingen hun kracht.

In dat jaar werd Stichting School’s cool Nederland opgericht. Kennisuitwisseling is hierbij erg belangrijk. ‘Door die kennis centraal uit te wisselen, waarbij alle vestigingen gelijkwaardig zijn, kunnen we onze landelijke expertise snel en efficiënt inzetten,’ legt Frank Seller, voormalig penningmeester-secretaris van School’s cool, uit.

 School’s cool vestigingen werken allemaal onder dezelfde naam en voor dezelfde doelstellingen. Iedere vestiging is voor de eigen kwaliteit en continuïteit verantwoordelijk.  

In samenwerking kunnen vestigingen echter de krachten bundelen en activiteiten realiseren die ieder kan versterken.

“Samen zijn we meer dan de som der delen”.

Het doel van het School’s cool-mentorprogramma is sinds het ontstaan van School’s cool in 1997 onveranderd gebleven: voorkomen van schooluitval, het betrekken van de ouders bij de school van hun opgroeiende kind en bevorderen van vrijetijdsbesteding. Door de bundeling van krachten in een landelijke stichting kan School’s cool de door haar ontwikkelde expertise verder verspreiden.