Resultaten

RESULTATEN


 


Het Verwey Jonkerinstituut voerde in 2013 in opdracht van het Oranjefonds onderzoek uit naar de opbrengsten van maatjesprojecten voor leerlingen, mentoren en de maatschappij. Het onderzoek toont aan dat mentorprojecten veel goede dingen tot stand brengen. Leerlingen leren beter met hun problemen omgaan en zitten beter in hun vel. Het opdoen van nieuwe vaardigheden zorgt voor betere resultaten op school. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.

Het onderzoek toont ook de bouwstenen aan waarin School’s cool zich in de uitvoering herkent:

  1. Het belang van een effectieve match; dit vergt aandacht en is de tijd die de moeite van de investering waard is

  1. Persoonlijk contact voor langere tijd
  2. De vrijwillige mentor als rolmodel
  3. Het benutten van de vaardigheden bij zowel de mentor als de leerling
  4. De focus op kansen en mogelijkheden in plaats van problemen
  5. Het benutten van verschillende begeleidingsstijlen die inherent zijn aan de gevarieerde groep vrijwillige mentoren
  6. Trainingen voor vrijwilligers en intervisiebijeenkomsten
  7. Samenwerking met andere organisaties
  8. Evaluatie van de effecten
  9. Het kennen van de eigen grenzen. Bij zwaardere problematiek heeft een mentorproject minder resultaat.