Werkwijze

WERKWIJZE  SCHOOL's COOL


Welke leerlingen?

Leerlingen die een steuntje kunnen gebruiken bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

Voordracht

De leerkracht, bovenbouwcoördinator of intern begeleider meldt in overleg met de leerling en ouders aan bij School’s cool.

 

Intake

Een mentorcoördinator van School’s cool bespreekt met de aanvrager van school wat de behoefte van de leerling is. Samen schatten ze in of een geschikte mentor te vinden zal zijn. Daarna voert de mentorcoördinator op school een inschrijf-gesprek met de leerling, de ouders en de betrokkene(n) van de school. Vervolgens gaat School’s cool op zoek naar een geschikte mentor. 

Kennismaken

Is een geschikte mentor gevonden, dan gaan de mentorcoördinator en de mentor voor een kennismakingsbezoek naar de leerling en ouders thuis. De mentor en de leerling vertellen iets over zichzelf en samen met de ouders maken ze afspraken over de begeleiding. De coördinator zorgt ervoor dat de afspraken voor iedereen duidelijk zijn verwoord in een contract dat alle betrokkenen ondertekenen. Vervolgens spreken mentor, ouders en leerling af wanneer de mentor voor de eerste keer komt.

Overleg tussen mentor en school
School’s cool meldt zowel de basis- als de middelbare school schriftelijk of per e-mail dat hun leerling een thuismentor heeft gekregen. Hierna neemt de mentor met de leerkracht of klassenmentor contact op om te overleggen over de begeleiding.

Activiteiten van de mentor 

De basis van het mentoraat vormt de persoonlijke individuele aandacht van de thuismentor voor de leerling! Daarnaast helpt de mentor bij: 

  • huiswerk indelen
  • leren hoe je woordjes leert
  • hulp bij een werkstuk 
  • zorgen dat je de agenda meeneemt 
  • huiswerk leesbaar in de agenda schrijven 
  • op tijd vragen durven stellen aan de leraar 
  • het organiseren van een rustige plek in huis waar de leerling huiswerk kan maken
  • meegaan met ouder(s) naar het 10 minutengesprek of naar informatiebijeenkomsten op school

De thuismentor onderhoudt contact met klassenmentor. Uiteraard moeten ouder(s) en leerlingen hiervoor toestemming geven. 

Kosten 

De ouders moeten soms een (kleine) bijdrage betalen. 

➡ Help School's cool