Volg ons ook op:

Contact

Marian Konijn
Voorzitter

Dennis de Jong
Penningmeester

Ingrid de Jong-Bloemers
Algemeen lid bestuur fondsen en subsidies

Arjen Schimmel
Algemeen lid bestuur methode en methodebeschrijving

Thomas Dolman
Algemeen lid bestuur informatica en data

Eveline Peijster
Secretaris

Bericht voor ouders en leerlingen: 

U/je bent op zoek naar hulp bij school en zou graag willen werken met een vrijwillige thuismentor. Voor aanmeldingen werken wij samen met de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Het is voor ouders en leerlingen helaas niet mogelijk om zelf een aanmelding te doen bij School's cool. De leerkracht/intern begeleider kan met u bespreken wat de mogelijkheden voor extra steun in de buurt zijn. De leerkracht/intern begeleider kan in overleg met u/jou een aanmelding doen. 

 

E-mail contact formulier