Volg ons ook op:

Contact

Marian Konijn
Voorzitter

Mohammed el Youssfi
Penningmeester

Ingrid de Jong-Bloemers
Lid

Rian Bloksma
Secretaris

Tanja Ham
Landelijk coördinator

Bericht voor ouders en leerlingen: 

U/je bent op zoek naar hulp bij school en zou graag willen werken met een vrijwillige thuismentor. Voor aanmeldingen werken wij samen met de scholen.

Het is voor ouders en leerlingen helaas niet mogelijk om zelf een aanmelding te doen bij School's cool. De leerkracht/intern begeleider kan met u bespreken wat de mogelijkheden voor extra steun in de buurt zijn. De leerkracht/intern begeleider kan in overleg met u/jou een aanmelding doen. 

 

E-mail contact formulier