Volg ons ook op:

Contact

Thea Bendt
Directeur/Bestuurder


Raad van Toezicht

Ingrid Kaagman
Voorzitter

Ron van der Jagt
Lid

Geert Mulder
Lid


Wij zijn bereikbaar via info@schoolscool.nl

Bericht voor ouders en leerlingen: 

U/je bent op zoek naar hulp bij school en zou graag willen werken met een vrijwillige thuismentor. Voor aanmeldingen werken wij samen met de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Het is voor ouders en leerlingen helaas niet mogelijk om zelf een aanmelding te doen bij School's cool. De leerkracht/intern begeleider kan met u bespreken wat de mogelijkheden voor extra steun in de buurt zijn. De leerkracht/intern begeleider kan in overleg met u/jou een aanmelding doen. 

 

E-mail contact formulier