School's cool

Financieel


Financiers


Het mentorproject in Gouda is tot nog toe mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente Gouda, de Brede School Gouda, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Holland en Rijnstreek en de Stichting Kinderpostzegels Nederland. Het Oranje Fonds heeft gedurende de eerste 3 jaar een startsubsidie verstrekt.


Vriendenstichting


Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject Gouda werft financiële middelen bij fondsen en bedrijven in Gouda voor extra mentorkoppels en extra activiteiten zoals de zomeractiviteit en de winterhappening.

Wilt u een financiele bijdrage leveren aan de uitvoering van het mentorproject, dan kunt u uw gift overmaken op rekening NL56RABO0123954959 t.n.v. Stichting Vrienden Brede School Mentorproject. 

Wij stellen het op prijs als u uw naam en adres op de overschrijving vermeldt.

De Vriendenstichting ontving in 2014 financiële bijdragen van Mozaiek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, particulieren, Stichting Oude Mannenhuis en Stichting Jac. Bezemerfonds.
De Vriendenstichting heeft een financiële bijdrage van het Coöperatief Dividend Fonds van de Rabobank Gouwestreek ontvangen. Hierdoor worden 5 tot 7 volledige mentoraten extra mogelijk gemaakt in de periode 2017-2018!

Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject heeft de Anbi status. Giften aan de Vriendenstichting komen voor 100% ten goede aan de uitvoering van het mentorproject.

Samenstelling van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject:

  • Ben Peters (voorzitter)
  • Eleonore Karman (secretatis)
  • Anneke van der Zwaart
  • Marjan van der Wel (vertegenwoordiger gemeente Bodegraven-Reeuwijk)


Comité van aanbeveling


Milo Schoenmaker, burgemeester Gouda aanbeveling
Jan Hogendoorn, voormalig locatiedirecteur van De Meander Gouda aanbeveling

Rotary Gouda


De Goudse afdeling van de Rotary heeft ons verblijd met een bijdrage die het mogelijk maakt om in het Filmhuis te Gouda een promotie-dia te tonen gedurende het winterseizoen.

Bestuursleden


Eleonore Karman (secretaris)
Ben Peters (bestuurslid)
Anneke van der Zwaart (bestuurslid)

Bijdragen in natura


Wilt u als bedrijf het Brede School Mentorproject Gouda financieel en / of in natura ondersteunen dan komen wij graag met u in contact: arie@schoolscoolgouda.nl