School's cool

Financieel


Financiers


Het mentorproject in Gouda is tot nog toe mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente Gouda, de Brede School Gouda, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Holland en Rijnstreek en de Stichting Kinderpostzegels Nederland. Het Oranje Fonds heeft gedurende de eerste 3 jaar een startsubsidie verstrekt.
 
We danken het Regiofonds van Rabobank Gouda voor hun steun aan het School's Cool Mentorproject in 2018 en 2019. Dankzij hun bijdrage hebben we de mentoren kunnen trainen voor hun vrijwilligerswerk en zijn er diverse extra koppels gestart. 

Vriendenstichting
Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject Gouda werft financiële middelen bij fondsen en bedrijven in Gouda voor extra mentorkoppels en extra activiteiten zoals de zomeractiviteit en de winterhappening.

Wilt u een financiele bijdrage leveren aan de uitvoering van het mentorproject, dan kunt u uw gift overmaken op rekening NL56RABO0123954959 t.n.v. Stichting Vrienden Brede School Mentorproject. 

Wij stellen het op prijs als u uw naam en adres op de overschrijving vermeldt.

Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject heeft de Anbi status. Giften aan de Vriendenstichting komen voor 100% ten goede aan de uitvoering van het mentorproject.

Samenstelling van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject:

  • Eleonore Karman (voorzitter)
  • Anneke van der Zwaart (secretaris)
  • Vacature bestuurslid

 

Bijdragen in natura


Wilt u als bedrijf het Brede School Mentorproject Gouda financieel en/of in natura ondersteunen dan komen wij graag met u in contact: annerieke@schoolscoolgouda.nl