Volg ons ook op:

Basisonderwijs

Bent u leerkracht of intern begeleider? Dan weet u dat school voor sommige leerlingen lastig is en de stap van het basisonderwijs naar de brugklas groot is. U bent waarschijnlijk degene die het beste zicht heeft op de prestaties van een leerling. U bent ook degene die kan inschatten of de kans bestaat dat een leerling tegen moeilijkheden aanloopt in het voortgezet onderwijs. Een vrijwillige mentor van School’s cool komt iedere week één à anderhalf uur bij de leerling thuis en biedt steun bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Deze steunt richt zich vooral op het leren omgaan met veranderingen en het ontwikkelen van leervaardigheden en motivatie voor goed presteren in een passende onderwijsvorm.

Wat doet een thuismentor?

De mentor helpt de leerling bij het leren plannen van het huiswerk en leert hem of haar hoe je jezelf kunt overhoren. Verder is er aandacht voor het belang van vragen stellen op school, het oplossen van problemen en het indelen van de vrije tijd.

Hoe kunt u een leerling aanmelden?

Wanneer u het idee heeft dat een leerling extra steun kan gebruiken, kunt u dit bespreken met de leerling, de ouder(s) of verzorger(s). Als iedereen instemt, kunt u de leerling voordragen bij een School's cool locatie: https://www.schoolscool.nl/locaties

Criteria voor aanmelding

De leerkracht van groep 7/8 of de intern begeleider kan om verschillende redenen een leerling voordragen:
 • anderen dan de eigen ouders voeden op
 • er is sprake van een diagnose: dyslexie, ad(h)d, lichamelijke handicap of ziekte, autisme spectrum stoornis
 • onvoldoende basis door wisseling van woonplaatsen en scholen
 • regelmatig verzuim
 • onvoldoende leervaardigheden
 • prestaties zijn niet in overeenstemming met verwachting
 • weinig weerbaar, teruggetrokken, hyperactief, ongeconcentreerd, brutaal (in de klas), weerbarstig, sociaal onhandig gebrek aan zelfvertrouwen, onzeker
 • hoogbegaafdheid
 • gepest worden en/of zelf pesten
 • leerling is veel op straat en ook ’s avonds laat
 • slaapgebrek
 • negatief voorbeeld in de thuissituatie (oudere broer of zus)
 • risico buiten school
 • zwaar belast met gezinstaken
 • belast door problemen ouders
 • leerling komt herhaaldelijk onverzorgd op school
 • zwakke integratie van de ouders in de Nederlandse samenleving
 • taalzwakke omgeving
 • alleenstaande /gescheiden ouders
 • ouders kunnen onvoldoende steunen bij schoolwerk
 • ouder(s) hebben onvoldoende aandacht voor het kind: bijvoorbeeld het rapport komt te laat of ongetekend terug
 • ouder(s) komen zelden op school, zijn moeilijk bereikbaar
 • ouders hebben beperkte financiële middelen.

Criteria die pleiten tegen aanmelding

 • ouder heeft onvoldoende motivatie voor een mentor
 • leerling heeft onvoldoende motivatie voor een mentor
 • de gezinssituatie is te zwaar voor een vrijwillige thuismentor
 • voor ouders is een betaald alternatief mogelijk