Volg ons ook op:

Mentoren

Een mentor gaat elke week een uurtjelangs bij de scholier en helpt hem/haar met schoolzaken. De mentor helpt huiswerk plannen en woordjes leren. Samen oefenen jullie om beter vragen te kunnen stellen op school en de mentor helpt bij het bewaken van de vrije tijd rond alle (nieuwe) schoolzaken.
De mentor verplaatst zich in de leefwereld van 11- tot 16-jarigen en geeft positieve aandacht. Dat motiveert en bevordert het zelfvertrouwen. De mentor betrekt ook ouders bij de school. Als de ouders dat willen overlegt de mentor met school en gaat zo nodig mee naar een ouderavond.
Mentoren kunnen op hun beurt rekenen op begeleiding vanuit de School’s cool organisatie. Er is een mentorboekje met uitgebreide informatie inclusief voorbeelden. 

Eigenschappen

Inlevingsvermogen, enthousiasme en een flinke dosis geduld. Heb jij dat?
Wil jij je anderhalf jaar inzetten en een leerling  helpen met school, zoals bij voorbeeld een goede start in de brugklas? Wordt dan mentor!

Een mentor:

 • geeft een leerling positieve aandacht
 • kan zich goed verplaatsen in de belevingswereld van 11- tot 16-jarigen
 • is zo'n anderhalf jaar wekelijks gemiddeld anderhalf uur beschikbaar
 • is enthousiast, geduldig en flexibel
 • heeft gevoel voor humor
 • is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (kosten worden vergoed)


Match tussen leerling en mentor

Je kunt een voorkeur voor een leerling aangeven. Kies je voor een jongen of een meisje? Heb je extra affiniteit met een bepaalde etnische achtergrond? Mag het mentoraat een beetje spannend zijn of ga je liever rustig aan het werk met een leerling die graag zijn best doet? School's cool zoekt naar een passende match. Vervolgens gaan jullie samen met de mentorcoördinator op kennismakingsbezoek bij het gezin.

Het mentorschap bij School's cool

Het is van groot belang dat de vrijwillige mentor vanuit de organisatie goed wordt begeleid en dat de organisatie goed op de hoogte is van de voortgang binnen het mentoraat. Onze mentoren zijn geen professionals, daarom willen wij hen goed begeleiden. Dit doen wij door

 • COACHING
 • Iedere mentor heeft een eigen mentorcoördinator die voor de duur van het mentoraat het eerste aanspreekpunt is. Je ziet de mentorcoördinator regelmatig bij de intervisie; daarnaast staat de mentorcoördinator ook voor je klaar als je vragen hebt of behoefte aan extra ondersteuning. De mentorcoördinator kent de leerling, het gezin en de school.
 • INTERVISIE
 • Regelmatig, meestal eens per zes weken, organiseert de vestiging een intervisiebijeenkomst voor een groep van maximaal vijf à zes mentoren. School’s cool adviseert zeer dringend deze bijeenkomsten te volgen.
 • INTRODUCTIETRAININGEN EN THEMABIJKOMSTEN
 • De eerste introductietraining is rond de start van het mentoraat, de tweede ongeveer twee maanden na de start van het mentoraat. In twee avonden krijg je handvatten mee voor de mentorbegeleiding. Deze bijeenkomsten zijn verplicht. Ieder jaar worden ook themabijeenkomsten georganiseerd.

HET KENNISMAKINGSGESPREK MET DE ASPIRANT-MENTOR

Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek ontvang je een mail ‘voorbereiding inschrijfgesprek’. Dit vormt een leidraad tijdens het gesprek en wordt later aan het dossier toegevoegd.

De volgende documenten komen aan de orde:            

  • Ingevuld document “voorbereiding kennismaking/intake” en eventueel een C.V.
  • Inschrijfformulier en (2x) vrijwilligersovereenkomst mentor (link)
  • Gedragscode mentoren (link)

Het gesprek duurt meestal ruim een uur. School’s cool is vooral nieuwsgierig zijn naar het persoonlijk en professioneel leven van de aspirant-mentor om zo de beste combinatie met een mentee te kunnen maken. Zij maakt een onderscheid tussen de kennismaking en de inschrijving. Mocht er na afloop van het gesprek twijfel over de mentor bestaan dan volgt eventueel een tweede gesprek met een andere mentorcoördinator. Er zal dan naar referenties gevraagd worden.

Van belang

We vragen van ieder mentor een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). De kosten worden vergoed. Alle mentoren is een WA- en ongevallenrisico-verzekering afgesloten via de VNG-vrijwilligersverzekering.

Vertrouwens(contact)persoon

Er is een vertrouwens(contact)persoon aangesteld als aanspreekpunt bij klachten of problemen van vertrouwelijke aard. Dit kunnen problemen zijn die betrekking hebben op het mentorprogramma, de thuissituatie of de persoonlijke levenssfeer. 
In ernstige gevallen wordt doorverwezen naar erkende hulpinstanties.
Naam vertrouwenspersoon: Ans Bijl
Mailadres: ans.bijl@schoolscool.nl


Protocol mentor worden bij School's cool .pdf

Gedragscode School's cool.pdf

Vrijwilligersovereenkomst School's cool mentor.pdf