Volg ons ook op:

Voortgezet onderwijs

De koppeling van een vrijwillige mentor van School's cool aan een leerling vindt in de regel en bij voorkeur in groep 8 plaats, dus nog voor de overgang naar de brugklas. In sommige gevallen kan dit echter ook aan het begin van de brugklas gebeuren.

Hoe wordt u geïnformeerd?

Indien een leerling op uw school begeleiding krijgt van een thuismentor van School's cool, zal hij/zij of de ouders/verzorgers dat in de regel zelf aan u melden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u er naar vragen binnen uw school. De meeste School's cool-locaties stellen de scholen op de hoogte van de inschrijving via de zorgcoördinator en/of de mentor van de school. Soms heeft een kind redenen om het niet te willen vertellen, maar het verdient natuurlijk de voorkeur wanneer een mentor, docententeam en/of zorgcoördinator op de hoogte is.

Wat merkt u van de thuismentor?

In veel gevallen gaat een thuismentor mee naar ouderavonden of tien minutengesprekken, zeker wanneer ouders hierbij vanwege taalproblemen of cultuurverschillen ondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast kan de thuismentor contact opnemen met de schoolmentor of andere docenten als hier behoefte aan is.

In klas twee zal de thuismentor de begeleiding van de leerling in stappen afbouwen. Als het goed gaat met de leerling op school en hij zijn draai gevonden heeft, kan dit snel gebeuren. In sommige gevallen kan de begeleiding nog wat langer duren of wordt langzamer afgebouwd. Een aantal School's cool-locaties heeft vervolgtrajecten, waarvoor de leerling indien nodig en gewenst in aanmerking kan komen.

Alsnog aanmelden

In sommige gevallen kunt u een leerling uit de brugklas in het begin van het schooljaar alsnog aanmelden voor begeleiding door een thuismentor. Of dat in uw regio ook mogelijk is, kunt u het beste navragen bij de School's cool-locatie bij u in de buurt: https://www.schoolscool.nl/locaties