Volg ons ook op:

Voortgezet onderwijs

De koppeling van een vrijwillige mentor van School's cool aan een leerling kan op elk moment in de schoolcarriere van een leerling plaatsvinden. Maar in de praktijk vindt die vaak plaats in groep 8, dus nog voor de overgang naar de brugklas.
Soms wil de school voor voortgezet onderwijs in de brugklas of ander leerjaar nog leerlingen aanmelden voor begeleiding door een thuismentor. Of hiervoor in uw regio mogelijkheden zijn, kunt u navragen bij de School's cool vestiging in de buurt. https://www.schoolscool.nl/locaties

Hoe wordt u geïnformeerd?

Indien een leerling begeleiding krijgt van een thuismentor van School's cool, zal hij/zij of de ouders/verzorgers dat in de regel zelf aan u melden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u er naar vragen binnen uw school. De School's cool vestigingen stellen de scholen op de hoogte via de zorgcoördinator en/of de mentor. Soms heeft een kind redenen om het niet te willen vertellen, maar het verdient natuurlijk de voorkeur wanneer een mentor, docententeam en/of zorgcoördinator op de hoogte is.

Wat merkt u van de thuismentor?

In veel gevallen gaat een thuismentor mee naar ouderavonden of tien minutengesprekken, zeker wanneer ouders hierbij vanwege taalproblemen of cultuurverschillen ondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast kan de thuismentor contact opnemen met de schoolmentor of andere docenten als hier behoefte aan is.

Na ongeveer anderhalf jaar zal de thuismentor de begeleiding in stappen afbouwen. Als het goed gaat met de leerling op school kan dit snel gebeuren. In sommige gevallen kan de begeleiding nog wat langer duren of langzamer worden afgebouwd. Een aantal School's cool vestigingen heeft vervolgtrajecten, waarvoor de leerling indien nodig en gewenst in aanmerking kunnen komen.