Volg ons ook op:

Missie 

Wij geloven in gelijke kansen voor elk kind, dat ieder kind recht heeft op een succesvolle schoolcarrière, ongeacht de situatie waarin het kind zich bevindt.

Visie 

Door kinderen bij wie het behalen van een schooldiploma vanwege uiteenlopende omstandigheden niet vanzelfsprekend is, extra aandacht te geven middels een (thuis)mentor. Aan de hand van een uitgebreide werving en screening van de personen, koppelen wij de mentor en leerling aan elkaar, zodat het kind extra aandacht en begeleiding krijgt van iemand die goed bij de leerling past. Deze mentor trekt ongeveer 1,5 jaar met het kind op door elke week één tot anderhalf uur met hem/haar door te brengen. De mentor komt bij het kind thuis en is op de hoogte van de schoolsituatie. De focus van de begeleiding ligt op het aanleren van vaardigheden en ontwikkelingen die het kind nodig heeft om de schoolcarrière goed te kunnen doorlopen en er zijn voor het kind, zodat het gezien wordt en een veilige plek heeft om alle vragen die hij/zij heeft te stellen. Door de duurzame interventie blijkt de mentor vaak een inspiratiebron en een waardevol klankbord voor de leerling, waardoor deze meer zelfvertrouwen en zelfregie krijgt.

Om zoveel mogelijk kinderen te helpen breiden we onze organisatie uit door het opstarten van nieuwe vestigingen. We blijven ons constant ontwikkelen en verder professionaliseren en onderzoeken het effect van onze methoden en hoe we die steeds verder kunnen verbeteren en kunnen borgen.