Volg ons ook op:

Stichting

De Stichting School's cool Nederland is ter verwezenlijking van hierna genoemde doelen georganiseerd als  samenwerkingsverband van alle erkende School's cool vestigingen in Nederland. Soms zijn dit zelfstandige stichtingen, soms verbonden aan een gemeente, een welzijnsorganisatie of een onderwijsorganissatie. De vestigingen ontmoeten elkaar drie maal per jaar om samenwerking te bevorderen en kennis te delen. De vestigingen staan zelfstandig ten opzichte van elkaar.

Doelen

De Stichting heeft tot doel School’s cool vestigingen te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstelling en daarbij onder meer zorg te dragen voor:
- het streven naar landelijke dekking van School's cool vestigingen
- het bevorderen van de naamsbekendheid van Schools cool vestigingen in Nederland
- het vormgeven aan een landelijk aanspreekpunt voor School's cool activiteiten
- het waarborgen van de kwaliteit van School's cool vestigingen
- het bewaken van de School’s cool formule en de naamvoering
- het bevorderen van de samenwerking tussen en kennisuitwisseling van de School’s cool vestigingen
- het doen uitvoeren van (wetenschappelijke) effectmetingen en het verspreiden en stimuleren van de informatie hierover.