Volg ons ook op:

Werkwijze

Doelgroep

Leerlingen die een steuntje kunnen gebruiken bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

Voordracht

De leerkracht, bovenbouwcoördinator of intern begeleider meldt de leerling na overleg en met instemming van de leerling en ouders aan bij de mentorcoördinator van School’s cool.

Intake

De mentorcoördinator van School’s cool neemt contact op met de aanmelder van de school en bespreekt wat de behoefte van de leerling is. Daarna voert de mentorcoördinator op school een inschrijfgesprek met de leerling, de ouders en de betrokkenen van de school. Vervolgens gaat School’s cool op zoek naar een geschikte mentor voor de leerling.

Kennismaken

Is een geschikte mentor gevonden, dan gaan de mentorcoördinator en de mentor voor een kennismakingsbezoek naar de leerling en ouders thuis. De mentor en de leerling vertellen iets over zichzelf en samen met de ouders maken ze afspraken over de begeleiding. De mentorcoördinator zorgt ervoor dat de afspraken voor iedereen duidelijk zijn verwoord in een contract dat alle betrokkenen ondertekenen. Vervolgens maken mentor, ouders en leerling een afspraak voor het eerste bezoek. 

Activiteiten van de mentor

De mentor komt een keer per week gedurende 1 tot 1 1/2 uur bij de leerling thuis. De basis van het mentoraat vormt de persoonlijke individuele aandacht van de thuismentor voor de leerling. Daarnaast helpt de mentor bij:

  • Huiswerk indelen
  • Leren hoe je woordjes leert
  • Werkstuk
  • Zorgen dat je de agenda meeneemt
  • Huiswerk leesbaar in de agenda schrijven
  • Vragen durven stellen

De mentor kan verder:

  • Helpen bij het organiseren van een rustige plek in huis waar de leerling huiswerk kan maken
  • Meegaan met de ouder(s) naar het 10 minutengesprek of naar informatiebijeenkomsten op school
  • Contact opnemen met de klassenmentor. Uiteraard moeten ouder(s) en leerlingen hiervoor toestemming geven

Het mentoraat start doorgaans in groep 8 en loopt door tot de kerst in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. 

Kosten

De ouders moeten soms een (kleine) bijdrage betalen.

Overleg tussen mentor en school

School’s cool meldt zowel de basis- als de school voor voortgezet onderwijs schriftelijk of per e-mail dat hun leerling een thuismentor heeft gekregen. Hierna neemt de mentor met instemming van de ouders met de leerkracht of klassenmentor contact op om te overleggen over de begeleiding.