Volg ons ook op:

Werkwijze

Doelgroep

Leerlingen die een steuntje kunnen gebruiken op school, bij voorbeeld bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

Voordracht

De docent, teamleider, zorgcoördinator (voortgezet onderwijs) of leerkracht, bovenbouwcoördinator, intern begeleider (primair onderwijs) meldt de leerling na overleg en met instemming van de leerling en ouders aan School’s cool.

Intake

De mentorcoördinator van School’s cool overlegt met de aanmelder en voert een intakegesprek op school met de leerling, de ouders en betrokkenen van de school. Vervolgens gaat School’s cool op zoek naar een geschikte mentor voor de leerling.

Kennismaken

Daarna gaan de mentorcoördinator en de mentor thuis bij de leerling kennismaken. Samen met de ouders maken ze afspraken over de begeleiding. De mentorcoördinator zorgt ervoor dat de afspraken voor iedereen duidelijk zijn en legt dit vast in een contract dat alle betrokkenen ondertekenen. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor het eerste bezoek. 

Activiteiten van de mentor

De mentor komt één keer per week gedurende een tot anderhalf uur bij de leerling thuis. De basis van het mentoraat is de persoonlijke individuele aandacht van de thuismentor voor de leerling. Daarnaast helpt de mentor bij:

  • Huiswerk indelen
  • Leren hoe je woordjes leert
  • Werkstuk maken
  • Agenda beheer
  • Vragen durven stellen

De mentor kan verder:

  • Helpen bij het organiseren van een rustige plek in huis waar de leerling huiswerk kan maken
  • Meegaan met de ouder(s) naar het tien-minutengesprek of naar een informatiebijeenkomst op school
  • Contact opnemen met de klassenmentor. Uiteraard moeten ouder(s) en mentee hiervoor toestemming geven

Kosten

De ouders moeten soms een (kleine) bijdrage betalen.

Overleg tussen mentor en school

School’s cool meldt schriftelijk of per e-mail zowel bij de basisschool als het voortgezet onderwijs dat hun leerling een thuismentor heeft. Met instemming van de ouders overlegt de mentor met de leerkracht of klassenmentor van de mentee over de begeleiding.