School's cool De Liemers

Over

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor sommige kinderen een lastige stap. Dat kan te maken hebben met hun leerstijl maar ook met de omstandigheden thuis. School ’s cool biedt deze leerlingen extra begeleiding om het risico op onderpresteren of schooluitval te verkleinen. School ’s cool koppelt vrijwillige thuismentoren aan scholieren. Het gaat om kinderen die niet gediagnosticeerd zijn voor ondersteuning op school, maar gezien hun persoonlijke omstandigheden wel gebaat zijn bij extra hulp. 


School 's cool De Liemers is er voor scholieren uit Westervoort, Duiven, Zevenaar en Montferland.

Meld je aan als thuismentor