School's cool Westland

Openingstijden

Voor alle kinderen is de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs een grote stap. Voor sommige kinderen ook een lastige stap, als gevolg van hun karakter of gedrag of door omstandigheden thuis.
Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken om onderpresteren en schooluitval tegen te gaan. School’s cool Westland geeft begeleiding aan brugklassers die dit risico lopen.

De ondersteuning wordt geboden door een mentor, een vrijwilliger met een gedegen opleiding die de leerling wekelijks thuis bezoekt en helpt met alle schoolzaken. Zo worden ook de ouders erbij betrokken.

Meld je aan als thuismentor

Contact

School's cool Westland - Algemeen/zakelijk coordinator: Miriam Otto
Tel: 0174 - 284 345 / 06 - 2836 0606
E-mail: [email protected]
Website: www.schoolscoolwestland.nl