Thuismentoren

Onze vrijwilligers zijn onze helden. Iedereen kan dat zijn, van student tot gepensioneerde. Zij ondersteunen, als thuismentoren, jaarlijks honderden leerlingen in heel Nederland met het vergroten van zelfvertrouwen en succes op school en in het leven.


Als thuismentor spreek je geregeld met de leerling (9-14 jaar) uit de buurt af. Dit kan bij de leerling thuis, online of op een openbare plek. Naast het schoolwerk gaat het ook om de persoonlijke aandacht voor het kind en de gezelligheid samen. De thuismentor levert een waardevolle bijdrage aan de toekomst van een leerling door er echt voor hen te zijn, door te steunen en aan te moedigen en samen toe te werken naar de persoonlijke doelen van de leerling.

De persoonlijke aandacht tijdens de 1-op-1 begeleiding is van grote waarde, een kind voelt zich gezien en de thuismentor ziet de leerling groeien. Voor thuismentoren is het een verbreding van de horizon.

Ook jíj kan heel direct iets bijdragen aan de toekomst van een ander, jij maakt echt het verschil. Iedereen kan thuismentor zijn, meld je aan!

School’s cool begeleidt de thuismentoren door middel van intervisies, trainingen en workshops.

Zo werken wij

Kennismaking

Na je aanmelding bij een van onze locaties bellen wij je voor een kennismakingsgesprek. We gaan in gesprek over wat jij een leerling kan bieden (plannen, taal, rekenen, een luisterend oor etc.) en over je passies en hobby’s.

Matching 

Na de kennismaking duiken wij in onze wachtlijsten, op zoek naar een leerling die bij jou past en die bij jou in de buurt woont. Als wij een match gevonden hebben gaan we samen thuis langs bij de leerling en ouder.

Begeleiding

Als de match van beide kanten een succes is, kan de begeleiding beginnen. Jullie bouwen een band op en zien elkaar groeien en leren. Wij bieden intervisiemomenten en workshops aan om het mentoraat te verdiepen.

Thuismentoren vertellen

Evert, 83 jaar

17 jaar lang School’s cool mentor en mentor-coordiator

“Wat ik mentoren mee wil geven is dat je er zoveel voldoening uit haalt.“

Evert, 83 jaar

17 jaar lang School’s cool mentor en mentor-coordiator

“Wat ik mentoren mee wil geven is dat je er zoveel voldoening uit haalt.“

Amber, 25 jaar 

“Ik geniet ervan om zijn proces mee te maken, ik heb hem zien veranderen in het afgelopen jaar. Ik zie zijn zelfverzekerdheid groeien. We zijn ook goed gematched, er werd echt goed gekeken naar interesses.“